De muzikale speeltuin | Stephanie Kramer en Kevin Zwinkels

55.00

In de muzikale speeltuin laten Kevin Zwinkels en Stephanie Kramer zien hoe improviserende werkvormen de springplank kunnen zijn naar een nieuwe didactiek van de muziekles, zodat het fysiek voelen van ritme en muziek voorop staat. De leerlingen in het primair onderwijs en jongeren worden gestimuleerd om keuzes te maken in het moment en hierdoor leren ze zelf muziek te creëren en te beïnvloeden.

Kevin licht zijn visie en bevindingen in de praktijk toe en hij geeft je inspiratie en handvatten mee om improvisatie toe te passen, zodat de leerlingen én docent er optimaal van genieten en van kunnen leren.

Stephanie laat zien dat werkvormen in improvisatie deuren openen naar een nieuwe didactiek van de muziekles. Hierbij staat het fysiek voelen en beleven van ritme en de muziek centraal.